สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รูปแบบใหม่

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รูปแบบใหม่

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในรูปแบบใหม่ ได้มีการร่วมกันเห็นชอบของทางคณะรัฐมนตรี ผ่านเป็นที่เรียบร้อย แต่ทั้งนี้ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ยังคงจะต้องไปจัดทำร่างประกาศของประเภทรูปแบบสลากกินแบ่งในรูปแบบใหม่ เพื่อที่จะนำมา ครม.อีกหนึ่งรอบ โดยการที่อกกสลากในรูปแบบใหม่นั้น L6-N3 โดยรองรับการเข้าสู่ยุคปัจจุบัน ในการเสนอขาย L6 จะได้อยู่ในโควตาสลาก จำนวนโดยประมาณ 100 ล้านใบ แต่ก็ไม่ได้มีกำหนดอย่างชัดเจนว่าจะต้องมีจำนวนเท่าใด ทางการเสนอขายของ N3 ก็จะเป็นสลากรูปแบบใหม่ที่จะมาช่วยแก้ปัญหาของหวยใต้ดิน และสลากรูปแบบใหม่นั้น L6 จะมีรูปแบบเหมือนกับสลากใบที่ขายปัจจุบัน โดยเลขนั้นก็จะมี 6 หลัก การขายก็จะออกรางวัลเหมือนเดิม แต่จะขายในผ่านระบบดิจิทัลเท่านั้น อีกทั้ง สลากรูปแบบใหม่ ของN3 จะเป็นสลากของประเภทสมทบเงินรางวัล ได้แก่ หากการออกรางวัลนั้นในงวดใดไม่มีผู้ถูกรางวัลก็จะนำเงินรางวัลที่ได้นั้นไปเป็นเงินสมทบเพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลให้กับงวดต่อไป แต่ถ้าเงินที่ได้นำไปสมทบงวดต่อไป ถ้าไม่มีคนถูกอีกก็จะนำรางวัลที่ได้นั้นไปเป็นรายได้ของแผ่นดิน และจะออกรางวัล เดือนละ 2 ครั้งเหมือนเดิม ได้แก่ วันที่ 1และวันที่ 16 ของทุกๆเดือน และจัดให้มีสลากแบบดิจิทัล เครดิต : www.bangkokbiznews.com, สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล